Πώς να δωρίσετε αντικείμενα

ΒΗΜΑ 1: Βρείτε αντικείμενα που δεν θέλετε ή δεν χρειάζεστε (το δώρο από τη θεία σας που δεν σας άρεσε ποτέ, το παιχνίδι που ο γιος σας έχει ξεπεράσει, ένα γιορτινό στολίδι που βαριέστε να ξανακρεμάσετε και φέτος κλπ).

ΒΗΜΑ 2: Βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ασφαλές για χρήση. Παρόλο που δεχόμαστε σχεδόν όλα τα αγαθά, δε δεχόμαστε τα ρούχα και τα παπούτσια.

ΒΗΜΑ 3: Κάντε μας ένα τηλεφώνημα όταν είστε έτοιμοι και θα σας δώσουμε την ευκολότερη λύση για το πώς να τα αποστείλετε ή ένα μέλος της ομάδας μας μπορεί να έρθει και να τα παραλάβει.

How to donate items:

STEP 1: Find items that you no longer want or need (the gift from your aunt that you never really liked, the toy that your son has outgrown, a holiday ornament that you are sick of hanging up every year etc).

STEP 2: Make sure that they are in pretty good condition and safe for use. Even though we accept almost all goods, we don’t accept clothing and shoes.

STEP 3: Please give us a call when you are ready to donate and we’ll give you the easiest solution on how to ship or send them or a member of our team can come and pick them up.