28.11.18 Συνάντηση Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη με εκπροσώπους γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ και με την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Ιφ. Καμτσίδου

28.11.18 Συνάντηση Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη με εκπροσώπους γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ και με την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Ιφ. Καμτσίδου

Both comments and trackbacks are currently closed.