Ποια βοηθάτε;

Την Μαρία που έχασε την δουλειά της …..
Την Κατερίνα που έχασε τον άντρα της ……
Την Σοφία που έχασε το σπίτι της…..

Τα έσοδα από τις πωλήσεις μας δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Mary Rose. Μπορούμε να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτές τις γυναίκες, να σταθούν ξανά στα πόδια τους, με αξιοπρέπεια.