Ποιά βοηθάτε;

Την Μαρία που έχασε την δουλειά της …..
Την Κατερίνα που έχασε τον άντρα της ……
Την Σοφία που έχασε το σπίτι της…..

Τα έσοδα από τις πωλήσεις μας δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Mary Rose. Μπορούμε να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτές τις γυναίκες, να σταθούν ξανά στα πόδια τους, με αξιοπρέπεια.

Who do you help?

Maria who lost her job……
Katerina who lost her husband….
Sofia who lost her house….

All revenue from our sales go towards creating new jobs at Mary Rose. All together, we can support and empower these women, giving them the opportunity again to stand on their feet, with dignity.