ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΤΕ
Όταν δωρίζετε

Όταν δωρίζετε αντικείμενα στη Mary Rose, βάζετε ένα λιθαράκι στην δημιουργία θέσεων εργασίας για την ώριμη Γυναίκα στην Ελλάδα.

ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΤΕ
Όταν αγοράζετε

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις μας χρηματοδοτούν νέες θέσεις εργασίας στη Mary Rose, για την ώριμη γυναίκα.

Επίσης βοηθάτε στην δημιουργία προγραμμάτων, Επιμόρφωσης, Αυτογνωσίας & Αυτοβελτιώσης , για την ώριμη γυναίκα που έχει ανάγκη από στήριξη, ώστε να μπορέσει να σταθεί όρθια και να ξαναρχίσει τη ζωή της.

Την ώριμη γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει αλλά η αγορά την αποκλείει λόγω ηλικίας.

Μην ξεχνάτε ότι βοηθάτε και το περιβάλλον. Δίνοντας μια «δεύτερη ευκαιρία» σε όλα αυτά τα αντικείμενα.

 

HOW YOU HELP
When you donate

Once you donate to Mary Rose you become one more stepping stone in creating job opportunities for the mature Woman in Greece.

HOW YOU HELP
When you buy

All revenue from our sales go to fund new jobs at Mary Rose for the mature Woman in Greece.

You also help create programs for Empowerment, Self Improvement and Self Awareness, for the mature woman , so she can start her life again.

The mature woman that is excluded from the job market just because of her age.

Don’t forget that you are also helping the environment. When recycling all these items you give them a “second chance”.