22 ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1957 ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ EXTRA CD3

3.00

Excelsior Greece 2008 – Jazz, Rock, Funk / Soul, Pop
1 Mr.Lee
2 Swanee river rock
3 He’s mine
4 Oh baby doll
5 Long lonely nights
6 Little by little
7 Fools fall in love
8 Send me some lovin’
9 Banana boat song
10 Handful of songs
11 Young love
12 Singing the blues
13 Little darlin’
14 There oughta be a law
15 Young blood
16 Let the four wings blow
17 What’s the reason i’m not pleasing you
18 I’ll be spinning
19 Rocking pneumonia and the boogie woogie flu
20 Happy happy birthday baby

21 Elizabethan serenade

22 Mary’s boy child

2 in stock