27 ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1957 ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ VOL.3

3.00

Excelsior Greece 2008 – Rock & Roll
Elvis Presley-Teddy Bear
Pat Boone-Ain’t That A Shame
Harry Belafonte-Banana Boat Song
Nat King Cole-When I Fall In Love
Guy Mitchell-Rock A Billy
The Platters-I’m Sorry
Chuck Berry-School Day
Buddy Holly And The Crickets-That’ll Be The Day
Frankie Laine, Johnnie Ray-Up Above My Head
Elvis Presley-Loving You
Laurie London, Geoff Love & His Orchestra – He’s Got The Whole World In His Hand
Frank Sinatra-Chicago
Little Richard-Keep A Knockin’
Russ Conway-When You’re Smiling
Russ Conway-I’m Looking Over A Four Leaf Clover
Russ Conway-When You Wore A Tulip
Russ Conway-Row Row Row
Russ Conway-For Me And My Girl
Russ Conway-Shine On Harvest Moon
Russ Conway-By The Light Of The Silvery Moon
Russ Conway-Side By Side
Pat Boone-April Love
Sam Cooke-You Send Me
Jimmy Dorsey And His Orchestra-So Rare
Bill Haley And His Comets-Rock-The Joint
Elvis Presley-Too Much
Andy Williams-Butterfly

1 in stock