Πνευματική Ιδιοκτησία Ιστοσελίδων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, Banner, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν. Σ. Eπ.

Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.

Copyright

All content of this site, such as texts, graphics, logos, photos, banner, website design, is owned by the Mary Rose Social Enterprise online store and is protected by Greek as well as International Legislation.

The content as well as the Mary Rose Social Enterprise online store itself cannot be reproduced, copied, or sold without the written consent of the Mary Rose Social Enterprise online store.

The use of the name or logo or any asset belonging to the Mary Rose Social Enterprise online store cannot be used for display and advertising purposes, or for any kind of reputation and customer service without our written consent.