Πνευματική Ιδιοκτησία Ιστοσελίδων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, Banner, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose Κοιν. Σ. Eπ.

Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose Κοιν.Σ.Eπ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.